Go Game Teaches to See. Ćī ó÷čņ āčäåņü

Images of Go. Īįšąēū Ćī


¬ŪĆÆ„Ųæż :: ±`Ø£°ŻĆDøѵŖ :: µn¤J
³Ģ·s¤W¶Ē :: ³Ģ·sÆdØ„ :: ¼öŖł¹Ļ¤ł :: ³Ģ°Ŗµū¤Ą :: §ŚŖŗ³Ģ·R :: ·j“M
:: Āūńņąāźą šåäźčõ ķąįīšīā Č

·j“Mµ²ŖG - "Ɛā€œĆ‘ā€œĆā€“Ć¢ā‚¬ā„¢Ćā€œĆā€”Ɛā€™Ć‘ā€”Ɛā€™Ćā€¦Ćā€œĆ‘ā€œĆā€™Ć‘Å¾Ćā€œĆ‘Å¾ĆĀ²Ćā€šĆ‘ā„¢Ćā€™Ć‚Ā¬Ćā€œĆ¢ā‚¬Ā¦ĆĀ²Ćā€šĆ‘Å”Ɛā€œĆ‘ā€œĆā€“Ć¢ā‚¬ā„¢Ćā€œĆā€”Ɛā€™Ć‘ā€”Ɛā€™Ćā€¦Ćā€œĆ‘ā€œĆā€™Ć‘Å¾Ćā€œĆ‘Å¾ĆĀ²Ćā€šĆ‘ā„¢Ćā€™Ć‚Ā¬Ćā€œĆ¢ā‚¬Å”Ɛā€™ĆÅ½Ćā€œĆ‘ā€œĆā€“Ć¢ā‚¬ā„¢Ćā€œĆā€”Ɛā€™Ć‘ā€”Ɛā€™Ćā€¦Ćā€œĆ‘ā€œĆā€™Ć‘Å¾Ćā€œĆ‘Å¾ĆĀ²Ćā€šĆ‘ā„¢Ćā€™Ć‚Ā¬Ćā€œĆ¢ā‚¬Ā¦ĆĀ²Ćā€šĆ‘Å”Ɛā€œĆ‘ā€œĆā€“Ć¢ā‚¬ā„¢Ćā€œĆ‘Å¾ĆĀ²Ć¢ā‚¬Å”ƂĀ¬Ćā€¢ĆÅ½Ćā€œĆ‘ā€œĆĀ²Ćā€šĆ‘ā„¢Ćā€œĆ¢ā‚¬Å”Ɛā€™Ć‚Ā®"

ØS¦³¹Ļ¤ł„i„HÅć„Ü.
                                                                           


Č.Ćščųčķ, Ģ.Åģåėü’ķīā, Ä.Äīķńźīā. Ķīāą’ źķčćą īņ ąāņīšīā ļåšāīćī šóńńźīćī ó÷åįķčźą ļī čćšå Ćī. Äė’ āėąäåėüöåā Ćī č įčēķåńą


Rambler's Top100